College van bestuur

De dagelijkse leiding van O2A5 is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw M. van der Smissen. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en te ontwikkelen. Haar werk wordt gevolgd door de raad van toezicht, die bestaat uit 5 externe leden. Zij zien toe op de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. De raad fungeert daarnaast als werkgever en sparringpartner van het bestuur.

OBS De Boomgaard valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (O2A5). Bij O2A5 horen de openbare basisscholen in de regio en een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs. Als O2A5 school hebben wij het voordeel dat we de kennis en ervaring van alle scholen kunnen gebruiken, terwijl iedere school haar eigen unieke karakter behoudt.
Daarnaast worden door het bestuursbureau van O2A5 veel administratieve- en beleidszaken voor de school geregeld. Zo kunnen leerkrachten en directie zich richten op hun primaire taak: lesgeven.

Directie

Misschien verwacht u op iedere school een directeur die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de school. Bij O2A5 werken we anders. Bij ons is een team van directeuren (clusterdirectie) verantwoordelijk voor een team van scholen (cluster). De O2A5 scholen zijn verdeeld over vijf van deze clusters.
Binnen de clusterdirecties zijn de taken verdeeld op basis van de kennis en ervaring van de directeuren.


Samen weten we meer!

Concreet

OBS De Boomgaard valt onder O2A5 Molenwaard.

De directie van 02A5 Molenwaard bestaat uit:
Nicolette van der Weide (ma - vrij)
Ada van Wingerden-Rombach (ma - do)
Anouk Vonk (di - do)
Manon Verkerk (wo - vr)
 

Contactpersoon

Wilt u iets bespreken op schoolniveau en kan de leerkracht u niet verder helpen?
Dan kunt u contact opnemen met Anouk Vonk l directieboomgaard@o2a5.nl l 06-44858809