Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 7 weken, overleg met de directie.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

De oudergeleding:

Annika van Oorsouw -voorzitter-
Martin van Grieken

De leerkrachtgeleding:
Evelien Jonkman -secretaris-
Karin Ouwerkerk


Het jaarverslag MR van schooljaar 2021-2022 kunt u vinden via onderstaande link; 

/syndeo_data/media/pdf_bestanden/Jaarverslag_MR_De_Boomgaard_2021-2022.pdf